GENÇLERE FIRSAT GELECEĞE YATIRIM

Hayırlı Sabancı desteğiyle hayata geçirilen İngilizce Fırsatım Programı, özellikle daha az bilinen devlet üniversitelerinde okuyan gençlerin okuldan işe geçişlerini desteklemek amacı ile 12 ay boyunca 3 kur online İngilizce eğitim desteği veren yenilikçi bir sosyal yatırım programıdır.

GENÇLERE FIRSAT
Hayırlı Sabancı

Hayırlı Sabancı

“İNGİLİZCE FIRSATIM”

“İNGİLİZCE FIRSATIM” PROGRAMI NEDİR?

Esas Sosyal “İlk Fırsat” Programı ile bugüne kadar iş arayışında fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalan 150 gence tam zamanlı ve maaşlı olarak toplamda 30’dan fazla farklı sivil toplum kuruluşlarında ilk iş deneyimi sağlamıştır.

Hayırlı Sabancı’nın desteği ile hayata geçen “İngilizce Fırsatım Programı” ile de işverenler tarafından daha az tercih edilen devlet üniversitelerinde okuyan 150 öğrenciye İngilizce eğitim fırsatı sunulacaktır.

Eğitim finansman platformu E-Bursum ve İngilizce eğitim kurumu Berlitz’den hizmet alarak, hayata geçirilen “İngilizce Fırsatım” Programı kapsamında katılımcılar online olarak canlı sınıflarda yaklaşık 12 ay süresince 3 kur eğitim alarak, en az Intermediate seviyesinde eğitimi tamamlamış olacaklardır. Ayrıca Esas Holding’in desteği ile program kapsamında “İngilizce Fırsatım Programı” katılımcılarına MS Office programları, İngilizce CV hazırlama ve Kariyer Yönetimi eğitimleri ile İngilizce mülakat koçluğu gibi destekler sağlanacaktır.

Esas Holding’in finansmanını üstlendiği İngilizce Fırsatım Programı”nın seçme değerlendirme süreçleri E-Bursum ile İngilizce eğitim içeriğinin hazırlanması ve katılımcılara aktarılması Berlitz iş birliği ile gerçekleştirilecektir. Programa katılmaya hak kazanan gençler, öncelikle online bir oryantasyon programına katılacaklardır.

“İngilizce Fırsatım Programı”nın sonunda 3 kur eğitimi başarı ile tamamlayanlar Berlitz eğitim sertifikasının yanı sıra Hayırlı Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı imzalı Hayırlı Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı imzalı sertifika almaya hak kazanacaklardır.

BAŞVURU

“İngilizce Fırsatım Programı”na başvuruda bulunan adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması beklenmektedir:

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Türkiye’de eğitim veren devlet üniversitelerinde okuması,
  • Üniversitelerin 3. sınıf öğrencisi olması ve beklenen mezuniyet yılının 2022 olması,
  • Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 olması (100'lük sistemde en az 65),
  • 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmaması,
  • 3 kur boyunca, yaklaşık 12 ay, haftada 2 gün/4,5 saat online İngilizce derslerine katılabilecek durumda olması (Hafta içi: 18.30-20.45, Hafta sonu: 11.00-13.15 veya 14:00-16:15)

İngilizce öğrenme motivasyonu yüksek olan, gönüllülük ve kulüp çalışmalarında aktif rol alan gençler seçimde önceliklendirilecektir.

Başvuru Alınması
22 Aralık 2020-15 Ocak 2021
Başvuru Alınması
Ön Değerlendirme
18 Ocak 2021-5 Şubat 2021
Ön Değerlendirme
Seviye Tespit Sınavı
8 Şubat 2021-26 Şubat 2021
Seviye Tespit Sınavı
Katılımcıların Kesinleşmesi & Oryantasyon
1 Mart 2021 -12 Mart 2021
Katılımcıların Kesinleşmesi & Oryantasyon
Eğitimlerin Başlaması ve Bitişi
15 Mart 2021-31 Aralık 2021
Eğitimlerin Başlaması ve Bitişi
Eğitimler ve Etkinlikler
15 Mart 2021-31 Mart 2022
Eğitimler ve Etkinlikler

HAKKIMIZDA

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı ve ailesinin hayırseverlik vizyonu ile birleştirerek gençlik ve istihdam alanında çalışmalar yürütmektedir. Esas Sosyal çalışmalarını, sosyal etkisi ekonomik olarak ölçülebilen ve sürdürülebilir sosyal yatırımlar yapma vizyonu ile gerçekleştirmektedir. Bu bakış açısı ile araştırmalar, farklı kurumlarla ortak çalışmalar ve programları kapsayan üç ayaklı bir strateji geliştirilmiştir. Fon vermenin yanı sıra, verilen fonu misliyle faydalı hale getirmeyi hedefleyen Esas Sosyal, dünyada mevcut olan sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneğidir.

Esas Sosyal gençlik ve istihdam alanında bugüne kadar 30’a yakın araştırma yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, özellikle daha az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlere ilk işlerine geçişte fırsat eşitliği sağlamak adına bir çözüm modeli olarak 2016 yılında “İlk Fırsat” Programı’nı hayata geçirmiştir. Bilkent Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları Mart 2020’de açıklanan araştırmaya göre, Türkiye’de yükseköğrenim mezunlarının sayılarının hızla arttığı, buna mukabil üniversiteli istihdam oranının azaldığı görülmektedir. Bir diğer araştırmaya göre “İlk Fırsat” Programı katılımcılarının, henüz programı bitirmeden iş teklifi alma oranı %82’dir. İşe giriş oranlarının program bitimini takip eden ilk 3 ay içerisinde %93 ve 6 ay sonrasında 100% olması, gençlere destek verildiği takdirde genç işsizliğinin çözümü konusunda ciddi bir fark yaratılabileceğini göstermektedir.

İlk Fırsat Programı’nda edindiğimiz deneyimler ve kurumsal destekçilerimizin görüşleri, gençlerin işe girişlerinde en çok fırsat eşitsizliğine maruz kaldıkları alanlardan birinin İngilizce eğitimi olduğunu gösteriyor. Esas Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 2020 Aralık ayında yayınlanan GYİAD’ın “Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış” Araştırması’nda da üniversite mezunu katılımcıların yaklaşık 1/3 oranında yabancı dil bilmediği ya da çok az bildiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan katılımcıların %35’inin dil becerisini “orta derecede” olarak tanımlamaktadır.

Biz de bu sorunun damarlarına inmek ve gençlerin yaşadığı fırsat eşitsizliğine çözüm modeli sunmak için Hayırlı Sabancı’nın desteği ile üniversite öğrencilerine yönelik İngilizce Fırsatım Programı’nı hayata geçirdik. Programın ilk yılında 150 genci destekleyeceğiz.

HAKKIMIZDA

SIKÇA SORULAN SORULARADAY BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular 21 Aralık 2020 saat 00.00’da başlayacak, 15 Ocak 2021 saat 17.00’da sona erecektir.

https://e-bursum.com sitesi üzerinden online form ile başvuru yapılabilir.

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurduğunuzdan emin olun.

Açıklamalı sorularda kendinizi açık ve anlaşılır şekilde ifade edin.

İngilizce Fırsatım Programı’na devlet üniversitelerinde okuyan gençler başvuru yapabilir.

Diploma notunuz 4’lük sisteme göre en az 2,50/ 100'lük sisteme göre en az 65 puan ise başvuru yapabilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren bölümlerde 3. sınıf öğrencisi olmak temel kriterdir. Değerlendirmeler bu yönde yapılacaktır. Resmi olarak üniversite 3. sınıf öğrencisi olmanız gerekmektedir.

4 yıllık eğitim veren bölümlerde 3. sınıf öğrencisi olmak temel kriterdir. Değerlendirmeler bu yönde yapılacaktır. Resmi olarak üniversite 3. sınıf öğrencisi olmanız gerekmektedir.

Evet. Daha önce aldığınız İngilizce eğitimler, programa başvurmanıza engel teşkil etmemektedir.

ADAY SEÇİM VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Aşağıdaki kriterleri karşılayan üniversite öğrencileri programa başvurabilir;

• T.C. vatandaşı olan

• Türkiye’de eğitim veren devlet üniversitelerinde okuyan

• Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olan (100’lük sistemde 65)

• Programa başvuru sırasında üniversite 3. sınıf öğrencisi olan ve beklenen mezuniyet yılı 2022 olan

• Programa başvuru yaptığı tarihte 3’ten fazla başarısız dersi olmayan

• 3 kur boyunca, yaklaşık 12 ay, haftada 2 gün/4,5 saat online İngilizce derslerine katılabilecek durumda olan (Hafta içi: 18.30-20.45, Hafta sonu: 11.00-13.15 veya 14:00-16:15 arasında)

Akademik olarak başarılı, İngilizce öğrenme motivasyonu yüksek olan, gönüllülük ve kulüp çalışmalarında aktif rol alan gençler seçimde önceliklendirilecektir.

Adımlar

• Başvuruların online olarak E-Bursum üzerinden tamamlanması

• Yayınlanan kriterlere göre ilk elemenin yapılması

• Adayların başvuru formu üzerinden değerlendirilmesi

• Asil ve yedek adayların belirlenmesi

• Berlitz İngilizce seviye belirleme sınavının gerçekleştirilmesi

• 150 katılımcının belirlenmesi

şeklinde gerçekleşecektir.

• Aday başvuruları tamamlandığında Esas Sosyal ekibi gelen başvuru formları üzerinden değerlendirme yapacak, seçme sürecinde herhangi bir mülakat yapılmayacaktır.

• Akademik başarısı, sosyal başarısı, İngilizce öğrenme motivasyonu yüksek olan, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ve/veya kulüp çalışmalarında aktif görev almış olanlar değerlendirilecektir.

• İngilizce Fırsatım Programı’nda genç istihdamında fırsat eşitsizliğine çözüm modeli sunmak için az bilinen devlet üniversitelerinde okuyan gençlere öncelik verilecektir.

PROGRAM İÇERİĞİ VE ŞARTLARI

Program 3 kur eğitim alınacak şekilde tasarlanmıştır.

Hayır. Berlitz tarafından seviyelere göre sınıflar oluşturulacak ve katılımcının ders günleri buna göre belirlenecektir

2021 dönemi katılımcıları 15 Mart -19 Mart 2021 haftası eğitimlere başlayacaklar, ders günlerinin dağılımına göre katılımcıların eğitime başlangıç tarihi değişebilir.

İngilizce Fırsatım Programı 1 yıllık süre içinde 3 kur İngilizce eğitimi verecektir.

Evet. Katılımcıların İngilizce Fırsatım Programı’ndan mezun olabilmesi ve Program kapsamında sağlanan diğer gelişim fırsatlarından yararlanabilmeleri için 3 kur eğitimin tamamına katılmaları ve kurlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

Tüm kur eğitimleri online olarak gerçekleşecektir.

İngilizce Fırsatım Programı, Esas Holding’in yatırım birimi olan Esas Sosyal’in hayata geçirdiği bir programdır. Sosyal fayda yaratmayı amaçlayan İngilizce Fırsatım Programı kapsamında katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

İngilizce Fırsatım Programı, Berlitz iş birliği ile yürütülmektedir. Ders içerikleri Berlitz’in dil eğitimi kurları esas alınarak devam etmekte ve dersler anadili İngilizce olan Berlitz eğitmenleri tarafından verilmektedir. Her kurda katılımcılar duyma, konuşma, okuma ve kelime bilgilerini geliştiren aktiviteler yapmaktadırlar. Aktivite yapılan konular, hayatın içinden konular olup bu konular gramer yapılarına uyarlanarak verilmektedir. Bu sayede katılımcılar için ezberden uzak bir sistem yaratılarak İngilizce gramerini, aktif bir şekilde konuşarak ve uygulayarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu metot aynı zamanda katılımcının İngilizce konuşma yeteneklerinin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Her kurda katılımcıların toplam 3 gün devamsızlık hakkı vardır. Mücbir sebepler dışında 3 günden fazla devamsızlık yapan katılımcının programla ilişkisi sonlandırılmaktadır.

Berlitz sisteminde telafi dersi yoktur. Öğrencinin 3 günden fazla katılamamasını gerektirecek bir sağlık problemi olduğu taktirde; öğrenci mevcut kurundan alınıp başka bir kur planlamasına dahil edilir.

Dersler haftada 2 gün ve günde 2,5 saat olduğu için katılımcıların vize ve final programlarını zorlamayacaktır.

Programa başlamadan önce, katılımcıların mevcut İngilizce seviyesi Berlitz'in 2 aşamadan oluşan seviye tespit sınavı ile belirlenecektir. Katılımcıların, ilk aşamada online bir sınav ve ikinci aşamada Berlitz eğitmenleri ile konuşma testine girmeleri gerekmektedir. 2 aşamalı değerlendirmenin sonucuna göre katılımcının eğitime başlayacağı kur belirlenecektir.

Programa kabul edilen katılımcılar her kurun sonunda Berlitz’in gerçekleştireceği online sınavlara girecekler. Kur başarısı, öğretmenlerden gelen sınıf içi performans notu ve online sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.

Katılımcıların 3 kurun sonunda en az intermediate seviyesinde İngilizce bilmeleri hedeflenmektedir. Bu seviye ile katılımcıların şunları yapabilmesi beklenmektedir.

• Profesyonel ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

• Basit anlaşmalarda pazarlık ve müzakereler yapmak,

• Sipariş vermek ve iptal etmek gibi karmaşık faaliyetleri gerçekleştirebilmek,

• İstihdam koşullarını müzakere etmek ve iş teklifleri hakkında konuşmak,

• Satın alma işlemleri hakkında görüşmeler yapmak,

• Müşteri taleplerini ve şikayetlerini ele almak,

• İş toplantılarına ve görüşmelerine daha etkin katılmak,

• Notlar, mesajlar ve kişisel mektuplar yazmak,

• Yatırımlar hakkında konuşmak,

• Bir seyahat programı planlamak

Evet, Berlitz tarafından programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

PROGRAM SONU

Her kur sonunda ayrı etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikler, gençleri üniversite mezuniyeti sonrası iş hayatına hazırlayacak eğitimler, söyleşiler ve çeşitli koçluklar olacaktır.

Bunlar kısaca aşağıdaki etkinlikleri kapsamaktadır;

• MS Office Eğitimleri

• Kariyer Yönetimi Eğitimleri

• İngilizce CV Hazırlama Eğitimleri

• İngilizce Mülakat Koçluğu

Evet. Katılımcılar hem eğitim programını tamamladıklarında Berlitz’den hem de İngilizce Fırsatım’ı tamamladıkları için Esas Sosyal’den Hayırlı Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı imzalı katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!Bizimle iletişime geçmek için formu doldurabilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

Bizi Takip Edin!

contact