GENÇLERE FIRSAT GELECEĞE YATIRIM

Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı, özellikle daha az bilinen devlet üniversitelerinde okuyan gençlerin okuldan işe geçişlerini desteklemek amacı ile 12 ay boyunca 3 kur online canlı sınıflarda İngilizce eğitim desteği veren yenilikçi bir sosyal yatırım programıdır.

2021 Katılımcılarımızı Tanıyın

GENÇLERE FIRSAT
Hayırlı Sabancı

Hayırlı Sabancı

HAYIRLI SABANCI DESTEĞİYLE

HAYIRLI SABANCI DESTEĞİYLE İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI NEDİR?

Esas Sosyal, “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı" ile bugüne kadar iş arayışında fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalan 250 gence tam zamanlı olarak toplamda 40’dan fazla farklı sivil toplum kuruluşunda ilk iş deneyimi sağlamıştır.

"Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı” ile de işverenler tarafından daha az tercih edilen devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere İngilizce eğitim fırsatı sunulmaktadır.  Programın ilk dönemi olan 2021'de, 150 genç İngilizce eğitimi alarak programı başarıyla tamamlamıştır. Halen devam eden 2022 döneminde ise 200 gence İngilizce dil eğitimi verilmektedir. Programın 3. döneminde 250 gence daha İngilizce eğitimi desteği sunulacaktır.

Eğitim finansman platformu Microfon.co ve İngilizce eğitim kurumu Berlitz’den hizmet alarak, hayata geçirilen "Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı” kapsamında katılımcılar, online olarak canlı sınıflarda yaklaşık 12 ay süresince 3 kur eğitim alarak, en az Intermediate seviyesinde eğitimi tamamlamış olacaklardır. Ayrıca Esas Holding’in desteği ile program kapsamındaki katılımcılara, MS Office programları, İngilizce CV hazırlama ve Kariyer Yönetimi eğitimleri ile İngilizce mülakat koçluğu gibi destekler sağlanmaktadır.

Esas Holding’in finansmanını üstlendiği Program'ın seçme değerlendirme süreçleri Microfon.co ile İngilizce eğitim içeriğinin hazırlanması ve katılımcılara aktarılması Berlitz iş birliği ile gerçekleştirilmektedir. Programa katılmaya hak kazanan gençler, öncelikle online bir oryantasyon programına katılmaktadır.

“"Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı”nın sonunda 3 kur eğitimi başarı ile tamamlayanlar, uluslararası geçerliliği olan Berlitz eğitim sertifikasının yanı sıra Hayırlı Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı imzalı sertifika almaya hak kazanacaklardır.

BAŞVURU

“Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı”na başvuruda bulunan adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması beklenmektedir:

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Türkiye’de eğitim veren devlet üniversitelerinde okuması,
  •  Programa başvuru sırasında; 4 yıllık eğitim veren fakültelerde 3. sınıf öğrencisi veya 5-6 yıllık eğitim veren fakültelerde sondan bir önceki sınıf öğrencisi veya önlisans bölümlerinde 1. sınıf öğrencisi olması
  • Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 olması (100'lük sistemde en az 65),
  • 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmaması,
  • 3 kur boyunca, yaklaşık 12 ay, haftada 2 gün/4,5 saat online İngilizce derslerine katılabilecek durumda olması (Hafta içi: 18.30-20.45, Hafta sonu: 11.00-13.15 veya 14:00-16:15)

İngilizce öğrenme motivasyonu yüksek olan, gönüllülük ve kulüp çalışmalarında aktif rol alan gençler seçimde önceliklendirilecektir.

Başvuru Alınması
21 Kasım 2022- 25 Aralık 2022
Başvuru Alınması
Ön Değerlendirme
26 Aralık 2022 – 9 Ocak 2023
Ön Değerlendirme
Telefon Mülakatları
16 Ocak 2023 – 27 Şubat 2023
Telefon Mülakatları
Seviye Tespit Sınavı
9 Ocak 2023 – 13 Şubat 2023
Seviye Tespit Sınavı
Katılımcıların Kesinleşmesi
17 Mart 2023
Katılımcıların Kesinleşmesi
Oryantasyon ve Eğitimlerin Başlaması
3-10 Nisan 2023
Oryantasyon ve Eğitimlerin Başlaması

HAKKIMIZDA

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin hayırseverlik vizyonu ile birleştirerek gençlik ve istihdam alanında çalışmalar yürütmektedir. Esas Sosyal çalışmalarını, sosyal etkisi ekonomik olarak ölçülebilen ve sürdürülebilir sosyal yatırımlar yapma vizyonu ile gerçekleştirmektedir. Bu bakış açısı ile araştırmalar, farklı kurumlarla ortak çalışmalar ve programları kapsayan üç ayaklı bir strateji geliştirilmiştir. Fon vermenin yanı sıra, verilen fonu misliyle faydalı hale getirmeyi hedefleyen Esas Sosyal, dünyada mevcut olan sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneğidir.

Esas Sosyal gençlik ve istihdam alanında bugüne kadar 30’a yakın araştırma yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, özellikle daha az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlere ilk işlerine geçişte fırsat eşitliği sağlamak adına bir çözüm modeli olarak 2016 yılında “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı"nı hayata geçirmiştir. Bilkent Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları Mart 2020’de açıklanan araştırmaya göre, Türkiye’de yükseköğrenim mezunlarının sayılarının hızla arttığı, buna mukabil üniversiteli istihdam oranının azaldığı görülmektedir. Bir diğer araştırmaya göre Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı katılımcılarının, henüz programı bitirmeden iş teklifi alma oranı %85’dir. İşe giriş oranlarının program bitimini takip eden ilk 3 ay içerisinde %93 ve 6 ay sonrasında 100% olması, gençlere destek verildiği takdirde genç işsizliğinin çözümü konusunda ciddi bir fark yaratılabileceğini göstermektedir.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nda edindiğimiz deneyimler ve kurumsal destekçilerimizin görüşleri, gençlerin işe girişlerinde en çok fırsat eşitsizliğine maruz kaldıkları alanlardan birinin İngilizce eğitimi olduğunu gösteriyor. Esas Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 2020 Aralık ayında yayınlanan GYİAD’ın “Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış” Araştırması’nda da üniversite mezunu katılımcıların yaklaşık 1/3 oranında yabancı dil bilmediği ya da çok az bildiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan katılımcıların %35’inin dil becerisini “orta derecede” olarak tanımlamaktadır.

Biz de bu sorunun damarlarına inmek ve gençlerin yaşadığı fırsat eşitsizliğine çözüm modeli sunmak için üniversite öğrencilerine yönelik "Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı hayata geçirdik. Programın ilk dönemi olan 2021'de, 150 genç İngilizce eğitimi alarak programı başarıyla tamamlarken halen devam eden 2022 döneminde ise 200 gence İngilizce dil eğitimi verilmektedir. Programın yeni döneminde ise 250 gence daha İngilizce eğitimi desteği sunulacaktır.

HAKKIMIZDA

SIKÇA SORULAN SORULARADAY BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular 21 Kasım 2022 saat 00.00’da başlayacak, 25 Aralık 2022 saat 00.00’da sona erecektir.

https://microfon.co/ sitesi üzerinden online form ile başvuru yapılabilir.

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurduğunuzdan emin olun.

Açıklamalı sorularda kendinizi açık ve anlaşılır şekilde ifade edin.

Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’na devlet üniversitelerinde okuyan gençler başvuru yapabilir.

Diploma notunuz 4’lük sisteme göre en az 2,50/ 100'lük sisteme göre en az 65 puan ise başvuru yapabilirsiniz.

Hayır. 4 yıllık eğitim veren fakültelerde 3. sınıf öğrencisi olmak temel kriterdir.  (5-6 yıllık eğitim veren fakültelerde sondan bir önceki sınıf öğrencisi, önlisans bölümlerinde ise 1. sınıf öğrencisi olmak gerekmektedir.) Değerlendirmeler bu yönde yapılacaktır.

Hayır. 4 yıllık eğitim veren fakültelerde 3. sınıf öğrencisi olmak temel kriterdir. (5-6 yıllık eğitim veren fakültelerde sondan bir önceki sınıf öğrencisi, önlisans bölümlerinde ise 1. sınıf öğrencisi olmak gerekmektedir.) Değerlendirmeler bu yönde yapılacaktır.  

Önlisans (2 Yıllık) bölümlerinde öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri başvuru yapabilir.

Evet. Daha önce aldığınız İngilizce eğitimler, programa başvurmanıza engel teşkil etmemektedir.

ADAY SEÇİM VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Aşağıdaki kriterleri karşılayan üniversite öğrencileri programa başvurabilir;

• T.C. vatandaşı olan

• Türkiye’de eğitim veren devlet üniversitelerinde okuyan

• Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olan (100’lük sistemde 65)

• Programa başvuru sırasında; 4 yıllık eğitim veren fakültelerde 3. sınıf öğrencisi veya 5-6 yıllık eğitim veren fakültelerde sondan bir önceki sınıf öğrencisi veya önlisans bölümlerinde 1. sınıf öğrencisi olmak

• Programa başvuru yaptığı tarihte 3’ten fazla başarısız dersi olmayan

• 3 kur boyunca, yaklaşık 12 ay, haftada 2 gün/4,5 saat online İngilizce derslerine katılabilecek durumda olan (Hafta içi: 18.30-20.45, Hafta sonu: 11.00-13.15 veya 14:00-16:15 arasında)

İngilizce öğrenme motivasyonu yüksek olan, gönüllülük ve kulüp çalışmalarında aktif rol alan gençler seçimde önceliklendirilecektir.

Adımlar

• Başvuruların online olarak Microfon.co üzerinden tamamlanması

• Yayınlanan kriterlere göre ilk elemenin yapılması

• Adayların başvuru formu üzerinden değerlendirilmesi

• Asil ve yedek adayların belirlenmesi

• Berlitz İngilizce seviye belirleme sınavının gerçekleştirilmesi

• 250 katılımcının belirlenmesi

şeklinde gerçekleşecektir.

• Aday başvuruları tamamlandığında Esas Sosyal ekibi gelen başvuru formları üzerinden değerlendirme yapacak, seçme sürecinde herhangi bir mülakat yapılmayacaktır.

• Akademik başarısı, sosyal başarısı, İngilizce öğrenme motivasyonu yüksek olan, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ve/veya kulüp çalışmalarında aktif görev almış olanlar değerlendirilecektir.

•Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nda genç istihdamında fırsat eşitsizliğine çözüm modeli sunmak için az bilinen devlet üniversitelerinde okuyan gençlere öncelik verilecektir.

PROGRAM İÇERİĞİ VE ŞARTLARI

Program 3 kur eğitim alınacak şekilde tasarlanmıştır.

Hayır. Berlitz tarafından seviyelere göre sınıflar oluşturulacak ve katılımcının ders günleri buna göre belirlenecektir

2023 dönemi katılımcıları, 10 Nisan 2023 haftası eğitimlere başlayacaktır. Ders günlerinin dağılımına göre katılımcıların eğitime başlangıç tarihi değişebilir.

 Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı 1 yıl boyunca 3 kur İngilizce eğitimi verecektir.

Evet. Katılımcıların Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’ndan mezun olabilmesi ve Program kapsamında sağlanan diğer gelişim fırsatlarından yararlanabilmeleri için 3 kur eğitimin tamamına katılmaları ve kurlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

Tüm kur eğitimleri online canlı sınıflarda gerçekleşecektir.

 Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı, Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal’in hayata geçirdiği bir programdır. Sosyal fayda yaratmayı amaçlayan Program kapsamında katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı, Berlitz iş birliği ile yürütülmektedir. Ders içerikleri Berlitz’in dil eğitimi kurları esas alınarak devam etmekte ve dersler anadili İngilizce olan Berlitz eğitmenleri tarafından verilmektedir. Her kurda katılımcılar duyma, konuşma, okuma ve kelime bilgilerini geliştiren aktiviteler yapmaktadırlar. Aktivite yapılan konular, hayatın içinden konular olup bu konular gramer yapılarına uyarlanarak verilmektedir. Bu sayede katılımcılar için ezberden uzak bir sistem yaratılarak İngilizce gramerini, aktif bir şekilde konuşarak ve uygulayarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu metot aynı zamanda katılımcının İngilizce konuşma yeteneklerinin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Her kurda katılımcıların toplam 3 gün devamsızlık hakkı vardır. Mücbir sebepler dışında 3 günden fazla devamsızlık yapan katılımcının programla ilişkisi sonlandırılmaktadır.

Berlitz sisteminde telafi dersi yoktur. Öğrencinin 3 günden fazla katılamamasını gerektirecek bir sağlık problemi olduğu taktirde; öğrenci mevcut kurundan alınıp başka bir kur planlamasına dahil edilir.

Dersler haftada 2 gün ve günde 2,5 saat olduğu için katılımcıların vize ve final programlarını zorlamayacaktır.

Programa başlamadan önce, katılımcıların mevcut İngilizce seviyesi Berlitz'in 2 aşamadan oluşan seviye tespit sınavı ile belirlenecektir. Katılımcıların, ilk aşamada online bir sınav ve ikinci aşamada Berlitz eğitmenleri ile konuşma testine girmeleri gerekmektedir. 2 aşamalı değerlendirmenin sonucuna göre katılımcının eğitime başlayacağı kur belirlenecektir.

Programa kabul edilen katılımcılar her kurun sonunda Berlitz’in gerçekleştireceği online sınavlara girecekler. Kur başarısı, öğretmenlerden gelen sınıf içi performans notu ve online sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.

Katılımcıların 3 kurun sonunda en az intermediate seviyesinde İngilizce bilmeleri hedeflenmektedir. Bu seviye ile katılımcıların şunları yapabilmesi beklenmektedir.

• Profesyonel ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

• Basit anlaşmalarda pazarlık ve müzakereler yapmak,

• Sipariş vermek ve iptal etmek gibi karmaşık faaliyetleri gerçekleştirebilmek,

• İstihdam koşullarını müzakere etmek ve iş teklifleri hakkında konuşmak,

• Satın alma işlemleri hakkında görüşmeler yapmak,

• Müşteri taleplerini ve şikayetlerini ele almak,

• İş toplantılarına ve görüşmelerine daha etkin katılmak,

• Notlar, mesajlar ve kişisel mektuplar yazmak,

• Yatırımlar hakkında konuşmak,

• Bir seyahat programı planlamak

Evet, Berlitz tarafından programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

PROGRAM SONU

Evet. Katılımcılar hem eğitim programını tamamladıklarında Berlitz’den hem de Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım’ı tamamladıkları için Esas Sosyal’den Hayırlı Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı imzalı katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Her kur sonunda ayrı etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikler, gençleri üniversite mezuniyeti sonrası iş hayatına hazırlayacak eğitimler, söyleşiler ve çeşitli koçluklar olacaktır.

Bunlar kısaca aşağıdaki etkinlikleri kapsamaktadır;

• MS Office Eğitimleri

• Kariyer Yönetimi Eğitimleri

• İngilizce CV Hazırlama Eğitimleri

• İngilizce Mülakat Koçluğu

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!Bizimle iletişime geçmek için formu doldurabilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

Bizi Takip Edin!

contact